เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Instant Cameras
0 item(s) found
Show
products per page

Instant Camera

Instant cameras used to be very popular during the 80s and 90s as it can instantly print black and white photos after shooting. Polaroid is one of the first instant camera manufacturers. Therefore, people often use the term “polaroid camera” and instant camera interchangeably. With technology advancement, instant cameras come in a smaller size, and it can now print color photos. Some models even combine some functionalities of a digital camera to an instant camera. Thus, choosing the right instant camera depends on individual lifestyle. The Tokyobackpack website has provided some information on how to carry instant cameras safely when you go travel.

1. Do not keep the camera in checked baggage. Although you may have secured it nicely, the camera components are mostly plastic, which can be damaged easily by strong shocks. It may also damage the lenses and other parts of the camera.
2. Do not bring Instax film through the X-Ray machine because it may damage the film. Although newer X-Ray machines may have fewer effects on the film, if you are not confident, you should avoid doing so.
3. Try to keep the camera and the equipment properly as advised. For example, keep the device in a dry and cool place, and avoid exposing it directly under sunlight or in a high-temperature environment. We recommend keeping it in a camera bag properly.
4. You should prepare film storage for the image as it is not easy to take each shot. Thus, you should have proper storage after taking photos to prevent from damaging or losing them. 
5. Instant cameras can either use a battery pack or a rechargeable battery. You can usually find a battery pack abroad in general stores. However, you can prepare your own for peace of mind. For a rechargeable battery, there is not many problems as the adapter can be used worldwide.
6. Prepare enough film to be ready for use. You can never tell how much photos are you going to take. However, if you want a rough estimation, you can calculate how many photos you are taking per day. For example, if you plan to take 20 photos per day on a 4-day trip, you should prepare 80 - 100 sheets of film. 

After knowing how to carry instant cameras safely when you go travel, let's take a look at some of the models from affordable brands. Let's start with one of the most popular brands like Fujifilm. If you talk about the instant camera, you should consider Instax mini 9, which is developed from Instax mini 8. It comes with a selfie mirror. You can check your framing with the mirror next to the lens. Close-up shooting up to 35 cm away is possible with a close-up lens. Setting the brightness adjustment dial to the high-key mode mark allows you to take pictures with a softer impression. On the other hand, Polaroid has launched the magic of classic instant photography with the Polaroid Snap, the newest way to snap, print, and share life instantly. The new camera is the perfect blend of nostalgic Polaroid instant photography and modern, digital technology. The snappy design fits into your clutch and budget. You can take more photos while printing as well as set a timer for snapping. Polaroid Snap comes with six modes such as Normal, Black & White, and Vintage look sepia tone. It comes with 10 million pixels in resolution. The film size is 2x3 inches.