เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
EN|TH
Power Buy
Filter
Best Sellers
Waterproof
0 item(s) found
Show
products per page

Waterproof

In many incoming festivals such as the International New Year, Loi Krathong, Songkran or Thai New Year, the main goal of many people is to splash water to make it cooler or to participate in any other activities that may be related to water. However, there is a problem when you carry your electronic devices with you while splashing water in Songkran festival. These devices, such as mobile phones or cameras, might have a problem when being exposed to the water. So you should have a little preparation for the safety of your own portable devices. The most economical and easy-to-find way is a waterproof case which comes with many types, both waterproof smartphone case and waterproof camera case. But since the waterproof case for mobile phone is very easy to find and buy, we would like to focus more on how to simply buy a waterproof camera case. This waterproof case helps to deal with the fog on the camera lens which is one of the annoying problems for the photographers. When they do not keep the camera properly, there is a chance that the lens will get fogged up. This problem could be solved easily by putting a dry desiccant in the camera bag. You should also try to keep the camera in the bag after every use. Talking about underwater cameras, the problem about foggy lens might occur more often if you are an underwater photographer. It is true that the camera itself is waterproof, but the lens could still be fogged up. Therefore, a dry desiccant bag is also the solution to the problem.

Buying waterproof camera case, what should you consider? You need to know the case size that will fit with your camera. There are many sizes of waterproof case designed to fit in a variety of camera models. Therefore, you should bring your camera with you to measure the size and try to put the case on to see whether it is fit or too small. If you bought a case that is not be able to fit with your camera, it will be just a waste. Buying too large case may also cause too many gaps between the camera and the case which will make it inconvenient to use. You should also check if there is any leak or not. Since the main function of the waterproof case is to prevent the water from the device, you should make sure that the waterproof case has no scratches, looks clean, and is ready to be used at all times. If the waterproof case is scratched or has a swollen spot, it might not be ready for using. Warning! Bringing camera and other accessories with you in the middle of water activities for too long might affect the moisture in the device.  

Additionally, you must also consider the way to seal the waterproof case after putting the camera in. In these days, there are  a variety of methods to seal the waterproof case. Some of them are convenient to use, some might be a bit difficult. So you should select the one that suits your lifestyle. We will talk about these following 3 examples.

Plastic sealing, the advantage is that it is tightly sealed so you do not have to worry about water entering. But it will be a bit difficult to use. Buttons sealing, this method is easy to close and use. However, the disadvantage is that the water might be slipped in easily. Vacuum sealing, its function is not that different from buttons sealing. The camera will be waterproof immediately after the sealing is finished. But the disadvantage is if you did not seal it properly, it is possible that the water might be getting in. Moreover, the price of the waterproof case should also be considered. There are many types of waterproof case, depending on the materials ranging from the hundreds to thousands baht. But in the end, it will depend on the users’ satisfaction to buy the product they want. In summary, you should buy a quality waterproof camera case from a reliable store. Since you need to constantly put the camera in and out of the case, it might leave more gaps or bubbles in the case that might allow the water to fill in more easily. Therefore, you should select a quality waterproof camera case to protect your important camera.