เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Cables, Plugs, Adaptors
0 item(s) found
Show
products per page

Cable, Plug, and Adaptor

One problem that bothers travelers and tourists, whether constantly or temporarily, is the cable, plug, and adaptor. Each country often uses different types of cable, plug, and adaptor. Some adaptors are bulky while some are compact. Therefore, it would be better to know precisely which country uses which kind of cable and adaptor, so you can plan accordingly. Today, there are up to 14 different electrical plugs used around the world. The type is divided into English alphabetical order from A to N. The organization that sets the standard is IEC or International Electrotechnical Commission. Let's take a look at all the 14 types of electrical plug.

Type A: The Type A electrical plug is an ungrounded plug with two flat parallel pins used in North and Central America and Japan. Although the American and Japanese plugs appear identical, the neutral pin on the American plug is wider than the live pin, whereas on the Japanese plug both pins are the same size. As a result, Japanese plugs can be used in the US but often not the other way around.

Type B: The Type B electrical plug has two flat parallel pins and a round grounding (or earth) pin used in North and Central America and Japan (including Thailand). The earth pin is longer than the other two so that the device is grounded before the power is connected. As with the type A plugs, the American and Japanese versions vary slightly.

Type C: The Type C electrical plug is a two-wire plug that has two round pins (ungrounded) used in Europe, with the exception of the UK. They are called Europlug, but they are being replaced by E, F, J, K or N sockets.

Type D: The Type D electrical plug has three large round pins in a triangular pattern. They are used in India, Sri Lanka, Nepal, but not in Thailand.

Type E: The Type E electrical plug has two round pins and a hole for the socket's male earthing pin. They are used in some European countries such as France, Belgium, and Slovakia. It is similar to the widely used Type F.

Type F: The Type F electrical plug is used in European countries such as Germany, Austria, the Netherlands, and Spain as well as Thailand. It has two round pins. It is similar to the Type E plug but has two earth clips on the side and a female contact (to accept the grounding pin of the type E socket). It is safe, but the size is a bit large.

Type G: The Type G electrical plug has three rectangular blades in a triangular pattern. It is used in UK, Ireland, Hong Kong, Singapore, and Brunei. It cannot be used with other types of plug. Therefore, if you want to use a Thai plug in these countries with Type G electrical plug, you must bring an adaptor.

Type H: The Type H plug is unique to Israel and has two flat pins in a V-shape as well as a grounding pin.

Type I: The Type I plug has two flat pins in a V-shape as well as a grounding pin. It is used in Australia and New Zealand. The Australian plug also works with sockets in China.

Type J: The Type J plug has two round pins as well as a grounding pin that is not widely spaced. It is not widely used. Only Switzerland and Lichtenstein use this type of plug.

Type K: The Type K plug has two round pins as well as a grounding pin. It is similar to Type F, the difference being that Type F has grounding clips instead of a grounding pin. It is used in Denmark and Greenland. The unique feature of this kind of plug is that it looks like a smiling face.

Type L: The Type L plug has two round pins with a grounding pin in the middle. It is mostly used in Italy.

Type M: The Type M plug has three round pins in a triangular pattern and looks similar to the Indian Type D plug, but its pins are much larger. It is used in South Africa and nearby countries.

Type N: This last type of electrical plug is used mainly in Brazil. The Type N has two round pins and a grounding pin. It is similar to Type J, but the ground pin of Type N is a little closer to the two round pins.