เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Other accessories
0 item(s) found
Show
products per page

Accessories are needed today.

For all people who have a computer or gamers, computer accessories or gaming accessories are essential. It can be called a computer survival kit. These accessories are one of the factors that will enhance the user's experience, comfort, and enjoyment with functions and special features. The special features have been designed for a specific purpose or when it is needed. Besides the main accessories such as a printer, a mouse, a keyboard, headphones, a speaker, a scanner, a mousepad, and a system software, let’s take a look into other computer accessories that worthwhile to buy.

ICD-UX560F is the voice recorder from the top brand 'Sony'. Capture all your meetings, lectures and radio broadcasts in clear, high-quality audio with the thin and light UX560F, with optimised settings for each situation. Through the new user interface, easily search for your recordings and music files to play, and monitor the recording levels. With up to 4 GB of internal memory, expandable via MicroSD cards (SDHC and SDXC supported) and quick charge via built-in USB, you'll always be prepared for hours of recording.

There are other accessories such as a bag from Monocozzi, LUSH. If you don't enjoy shopping because of concerns on luggage space, this foldable bag will save your life. Therefore, you will be more comfortable and enjoy shopping even more. Monocozzi's Traveler bag is made with high quality lightweight nylon with eco-friendly and water-proof polyurethane coating. It comes with a lively pink color that will refresh yourself and make you forget the time.

Another interesting accessory is Spotlight, a laser pointer from Logitech. A whole new standard in presentation control. Navigate slides with confidence from up to 30 meters away and use the advanced pointer to Highlight, Magnify, or pinpoint areas of focus with a Digital Laser. You can choose between three advanced pointing modes. Highlight creates a spotlight-effect on screen, Magnify zooms-in on details, and Digital Laser precisely pinpoints information. Moreover, you can use the on-screen cursor to play and pause videos, open links, and enjoy a range of rich content interaction. Spotlight has a motion-sensor so no need to break your flow and go anywhere near a mouse or laptop. Spotlight connects instantly via USB receiver or low energy Bluetooth®. It’s plug-and-play on most platforms and compatible with all popular presentation apps. Plus, it’s fully rechargeable1 and has an impressive 30 meter operating range. This model help managing your time perfectly from your first until your final slide and set timed milestones within the app and receive vibration alerts directly to hand.

The last one is CZ80, a 32GB flash drive from Sandisk. It is portable storage that has a write capacity speed up to 190 MB/S. There is password protection with SanDisk SecureAccess software. Besides, it supports USB 3.0. It's more than 10 times faster in data transfer whether it be large image size, video, or other files. CZ80 is compact, portable, and lightweight. Hence, it provides fast transfer rate and is easy to use. Moreover, it comes in various capacity sizes for you to choose.

From the above, they are just samples of interesting accessories. Many interesting accessories with high quality at a reasonable price are available in Power Buy website. Come and visit us.