เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
EN|TH
Power Buy
Filter
Best Sellers
Compact Photo Printers
0 item(s) found
Show
products per page

Compact Photo Printer

In this era, an instant camera is widely used as you get the printed photo immediately right after you take it. In the past, you need to wait to finish the film before developing it. Thus, a printer portable (compact photo printer) will be the solution to this problem. There are some things to consider before buying a printer portable as follows.

Things to consider before buying a compact photo printer

The frequency of use is the first essential factor to consider before purchasing. It can be observed by seeing how often we use the compact photo printer. For example, see if you use a printer weekly, monthly, or not so often. It will tell you the amount of film you should buy each time. These variables will determine which printer model is the most suitable to buy. The next variable is the price, which can be calculated based on how much the compact photo printer meets our needs. One thing to note is that a wireless compact photo printer is somewhat expensive. There are not many models with a tangible price in the market. Of course, the ink refill price is also high. However, you can buy in bulk to save some cost as well.

The next thing to consider is the quality of the printed image. The quality usually reflects the price. The higher the price, the better the quality. However, wouldn't it be better if a printer can print on a glossy paper, make a photo collage, or even print out the photo. Consider the model you want based on the features within your budget and whether it can meet your needs. Connectivity type is the last essential factor to consider. You should consider if you would like a wireless connection or if you are okay with data transfer via a cable. Modern printers usually have built-in Wi-Fi. Some allow you to insert the SD card to read the data. One thing to note is that a printer is one of the most problematic device. Thus, if you only need to pay a little more for Wi-Fi connection, it may be an interesting decision to make.

Interesting Printer Portable

Let's start with FUJIFILM Instax SHARE SP-3 for InstaxSquare film. You can print image with high resolution with print pixels of 318 dpi in 13 seconds. Select your best shots from your smartphone and get Instax prints by just transferring the shots from the app to SP-3 via Wi-Fi connection. There are also applications for photo editing such as photo color editing and collaging nine photos into one. It can print 160 images per a single charge.

The Polaroid Zip Instant Photo Printer POLMP01B is suitable for people who love photography and are somewhat artistic. It lets you print directly from your mobile phone or tablet in less than 60 seconds using Bluetooth or NFC technology. It is easy to use, beautifully designed, convenient, and is durable. It prints an impressive resolution images.

FUJIFILM Instax SHARE SP-2 Smartphone can print directly from your smartphone. A new laser exposure system achieves a faster printing time of 10 seconds from print data transfer to print output. One full charge allows you to print up to 100 photos continuously. You can quickly upload images to social media. The printer comes with an application for uploading. You can choose a template or apply a filter as well. The film for the camera comes in a pack of ten, supporting the use of filters like skin color and skin smoothening. High resolution with print pixels of 800 x 600 dots and of 320 dpi shows detailed gradations and the face expressions of a full-length portrait, characters, materials, etc. clearly on a 2.4 x 1.8-inch film. It is definitely worth the price.