เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Mac & iMac Accessories
0 item(s) found
Show
products per page

Mac & iMac - Mac & iMac Accessories

Apple usually launches Mac & iMac along with Mac & iMac accessories with advanced features to better fit today's lifestyle. Let's take a look at Mac & iMac accessories that should be purchased for your convenience.

First of all, to make it easier and more professional to work, consider the Magic Mouse 2. Magic Mouse 2 is completely rechargeable, so you’ll eliminate the use of traditional batteries. It’s lighter, has fewer moving parts thanks to its built-in battery and continuous bottom shell, and has an optimized foot design — all helping Magic Mouse 2 track easier and move with less resistance across your desk. And the Multi-Touch surface allows you to perform simple gestures such as swiping between web pages and scrolling through documents. Magic Mouse 2 is ready to go straight out of the box and pairs automatically with your Mac.

Another thing to consider is an accessory that can protect your MacBook. Made by Apple, the Leather Sleeve is crafted from high-quality European leather with a soft microfiber lining. The design of this sleeve allows you to charge your 12-inch MacBook while keeping it protected.

One of the Mac & iMac accessories that enhances your entertainment experience like music listening is the AirPods. The AirPods deliver the wireless headphone experience, reimagined. Just pull them out of the case and they’re ready to use with your iPhone, Apple Watch, iPad or Mac. After a simple one-tap setup, AirPods work like magic. They’re automatically on and always connected. AirPods can even sense when they’re in your ears and pause when you take them out. To adjust the volume, change the song, make a call or even get directions, simply say “Hey Siri” and make your request. You have the freedom to wear one or both AirPods, and you can play or skip forward with a double-tap when listening to music or podcasts. Powered by the Apple W1 headphone chip, AirPods use optical sensors and motion accelerometers to detect when they’re in your ears. Whether you’re using both AirPods or just one, the W1 chip automatically routes the audio and engages the microphone. The W1 chip saves your battery well allowing AirPods to deliver 5 hours of listening time and 3 hours of talk time on a single charge.

Additionally, we would like to introduce Beats Solo3 Wireless On-Ear, which is one of the well-known wireless headphones from Beats. With up to 40 hours of battery life, Beats Solo3 Wireless is your perfect everyday headphones. With Fast Fuel, a 5-minute charge gives you 3 hours of playback. Enjoy award-winning Beats sound with Class 1 Bluetooth® wireless listening freedom. The on-ear, cushioned ear cups are adjustable so you can customize your fit for all-day comfort. This headphone delivers premium playback with fine-tuned acoustics that maximize clarity, breadth, and balance. The comfort-cushion ear cups buffer outside noise for immersive sound so you can experience music the way it was meant to be heard.

These accessories are only a few examples of what is available in our Power Buy website. We have other fascinating, high-quality, and well-worth products for you to choose and purchase.